Slår alarm om lærer­utdanningene i Finnmark: Frykter nedbygging

I et brev slår 34 ansatte ved campus Alta alarm om «systematisk demontering» av lærerutdanningene i Finnmark.

– I en villet prosess flyttes studietilbud, lærerressurser og viktig kompetanse ut av Finnmark til Tromsø uten at en ser ut til å ha tenkt igjennom hvilke konsekvenser dette har for universitetets samfunnsoppdrag i Finnmark, skriver 34 ansatte ved Institutt for lærerutdanningen og pedagogikk ved Campus Alta.  Foto: Aron Bræstrup Løsnes

nyheter

En gruppe på 34 ansatte ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT campus Alta står bak et brev til ledelsen, der de uttrykker stor bekymring for utviklingen og fremtiden til lærerutdanningene i Finnmark.