1,4 millioner kroner til et rikt friluftsliv for befolkningen

Fylkesrådet bevilger driftstilskudd til fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF).

– Friluftsrådene og FNF er avgjørende samarbeidspartnere for friluftslivs- og folkehelsearbeidet i Troms og Finnmark, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Mathilde Vikene / NTB

nyheter

– Friluftsrådene og FNF er avgjørende samarbeidspartnere for friluftslivs- og folkehelsearbeidet i Troms og Finnmark. De er fremoverlente, har høy kompetanse og er viktige bindeledd mellom kommunene, frivillige organisasjoner og fylkeskommunen, sier Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur.