Seks Loppa-politikere krever lovlighetskontroll

Loppa-politikere vil etterprøve fordelingen av midler til kommunens krisefond.

Arve Berntzen (Ap) og fem andre politikere ønsker en vurdering av lovligheten av vedtaket om krisefondet, som ble endret 18. mars.   Foto: Anne Mari Aalberg

nyheter

Seks politikere i Loppa står bak kravet om lovlighetskontroll av vedtak PS 2021/98, som ble fattet i kommunestyret 18. mars. Saken gjelder fordeling av midler fra kommunens krisefond.