– Uenig med HLF om legesituasjonen

Fagsjefen oppsummerer situasjonen i Finnmark på ØNH-fronten som bra når sommeren er over.

Medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, Harald G. Sunde  Foto: Arkivfoto

nyheter

Bakgrunnen for at medisinsk fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset avblåser krisen som framkommer i rapporter fra HLF, er at rekrutteringen til fagstillingene i Finnmark er i bedring. Leder Alf Bjørn, leder HLF Troms og Finnmark – ett av 11 fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund – hevdet i et oppslag i Altaposten for noen dager tilbake at det var krise i tilbudet for hørselshemmede, og at krisen hadde strukket seg over år.