– Strakk oss langt for å fikse TV til beboerne

200.000 kroner ble lagt på bordet da uforutsette forsinkelser oppsto ved omsorgssenteret.

TV-tilbudet ved Alta omsorgssenter tok tid å få opp. Men kommunen gjorde mye for å se til at beboerne fikk et midlertidig tilbud.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Det manglende TV-tilbudet til demenssyke som flyttet inn på Alta Omsorgssenter er blant det Alta Demensforening i onsdagens Altaposten pekte på som en av flere feil og mangler de mener det ble tatt for lett på fra kommunens side.