Fagpersoner i nord står i bresjen i kampen mot antibiotika-resistens

Regnes som en av de største truslene mot folkehelsen.

Anne Husebekk og Gunnar Skov Simonsen overleverte rapporten digitalt til statsministeren.  Foto: Karine Nigar Aarskog, UIT

nyheter

70 år med stadig økende bruk av antibiotika  gjør at bakteriene utvikler resistens. FN definerer dette som en av de største folkehelseutfordringer, i tillegg til at dyrehelse, mattrygghet, miljø og økonomi trues. Fagpersoner i nord står i spissen for å finne nye løsninger.