13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

– Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) oppfordrer bedrifter til å søke midler gjennom ordningen "Bedriftsintern opplæring".  Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune / Lars Åke Andersen

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune skriver i en pressemelding at regjeringen nylig har bevilget 300 millioner til kompetanseutvikling. Midlene fordeles i forhold til innbyggertall og det er fylkeskommunens oppgave å forvalte pengene til pengene til bedrifter via tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring. Troms og Finnmark fylkeskommune får kr 13 476 000,- av den totale potten.