Ordførere fortviler: Del landet inn i smittesoner

Flere ordførere er svært kritisk til innreise fra områder med mye smitte. Alta kommune har innført strenge regler som forbyr kommuneansatte å møte folk som ikke holder til i kommunen.

Monica Nielsen (Ap), er ordfører i Alta kommune. Hun avlyste et planlagt, fysisk intervju med VG i kommunen. Hun forteller at et fysisk møte – selv utendørs og på avstand, ville vært brudd på kommunens interne regler. Negativ corona-test for begge VGs utsendinger var heller ikke til hjelp. Intervju på Google Meets ble løsningen.   Foto: Terje Bringedal

nyheter

VG: Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap), er kritisk til innreise fra sør – og avlyste et fysisk intervju med VG i hjemkommunen, skriver avisa. Hun forteller at det for kommunalt ansatte er totalforbud mot å møte «aktører» fra andre kommuner.

Engang ikke å møtes utendørs, med fem meters avstand og munnbind var aktuelt, i henhold til kommunens interne praksis, opplyser ordføreren.

Over «Google Meets» forteller Nielsen at hun har sans for forslaget fra fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik:

– Vi er en del ordførere i nord som har vært veldig tydelig på at vi ønsker mer regionalt tilpassede regler. Vi er positiv til en del av tiltakene regjeringen la fram denne uka, men noen av tiltakene er altfor strenge, tatt i betraktning vår smittesituasjon i nord, sier Alta-ordføreren over skjerm til VGs utsendinger i Alta.


Stenger dørene og permitterer ansatte: – Jeg har ikke ord. Det er vanvittig

De nye reglene gjør at Stakeriet midlertidig stenger dørene og permitterer de ansatte, ved Barila ser man heller ingen utvei utenom. Du Verden og Peppes blir trolig også stengt.


Foreslår innenlands reiseforbud

Flere ordførere viser støtte til fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap). Han har uttalt seg kritisk til regjeringens nye tiltak, som gjelder også der smitten er lav. Sandvik mener regjeringen heller burde ha satt foten ned for påskeferiens reising på kryss og tvers av landet.

– Det man burde innført, er reiseforbud mellom områder med stor smitte til områder med lite smitte, sier Sandvik til Klassekampen, og viser til de strenge innreisekravene ved utenlandsreiser.

VG har snakket med en rekke ordførere i flyplass-kommuner, samt kommuner med mye pendling - og flere av ordførerne er skeptisk til innreise fra Østlandet og steder med høyt smittetrykk.

Kjempet for «søringkarantene»

Alta-ordfører Nielsen var en ivrig forkjemper for «søringkarantena» som flere kommuner hadde i nord under starten av pandemien, hvor man forlangte karantene for alle tilreisende sørfra.

– Jeg var en av dem som var med på å samle folk og ordførere rundt «søringkarantena». Så jeg tenker nå at vi må utrede forslaget til Sandvik, som et alternativ til å ha like restriksjoner over hele landet. På den måten kan man skåne områder med lav smitte fra risiko.

Nielsen understreker samtidig at Alta er avhengig av arbeidsinnvandring.

– Særlig i fiskeri- og bygg og anleggsbransjen. Derfor trenger vi ei utredning som gjør at et slikt forslag kan tas videre basert på kunnskap, og ikke som et benkeforslag over bordet.


Trosser staten i ei uke til, får massiv støtte i sosiale medier

Alta kommune viderefører «søringkarantene», i første omgang ei ny uke.


– Helt meningsløst

Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) har ikke mange lovord å komme med om regjeringens nye tiltak denne uka:

– Skal vi, som ikke engang har kollektivtransport, pålegges å måtte sitte på hvert vår hjemmekontor, bare fordi det er kaos på Østlandet? Det er helt meningsløst, tordner han.

Heimdal stiller seg helt bak Sandviks forslag om utreiseforbud fra smittetunge områder:

– Vi trenger strenge reiserestriksjoner som gjør det forbudt for folk å reise unødvendig, fra de hardest rammede områdene til steder med lav smitte.

Erfaringer med importsmitte

Fungerende ordfører i Sør-Varanger Pål Kasper Gabrielsen (SV), sier at kommunen har hatt flere runder med import-smitte, ikke minst fra Russland. Han mener at det langt på vei er løst med landlovforbud i 10 dager for mannskap på utenlandske fartøyer.

Han har flyplassen i Kirkenes med flere direktefly fra og til Oslo daglig i sin kommune.

– Kommer dette helt ut av kontroll, får man eventuelt gjøre en ny vurdering. Men vi har en klar forventning om at de som likevel reiser, tester seg både før og etter reisen, og at de gjerne går i en selvpålagt karantene, sier Gabrielsen.

Nakstad skeptisk

Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke tilhenger av reiseforbud innenlands, sier han i et intervju med VG torsdag:

– Vi har generelt ikke tenkt at reiseforbud mellom kommuner og fylker er fornuftig, med mindre det er tvingende nødvendig. Det er en sterk oppfordring der det allerede er strenge tiltak, om å unngå unødvendige reiser over kommunegrensene. Det er noe av grunnen til at kjøpesentre er stengt, for å unngå at folk reiser over kommunegrensene for å handle. Så det ligger for så vidt inne i tiltakene allerede. Men å forby det kan få mange uheldige konsekvenser, for de aller fleste som reiser mellom kommuner og fylker i dag, gjør det fordi det er nødvendig, enten fordi de er i jobb, skal på et sykehus eller lignende. Hvis vi skulle stoppe det, ville det være veldig, veldig inngripende, sier Nakstad.

På spørsmål om et slikt forbud likevel ville hatt god effekt, svarer Nakstad at det muligens kunne hatt en liten effekt, men at det avgjørende uansett er å begrense antall nærkontakter, og å overholde smittevernrådene.