– Et under at det ikke har skjedd alvorlige ulykker

Alvin Mortensen fra Gakori bekymrer seg over en mye brukt snarvei som går rett over E45.

Alvin Mortensen står rett ved punktet på E45 som flittig blir brukt som krysningspunkt for fotgjengere, som ønsker å ta en snarvei mot Thomasbakken. Mye tungtrafikk passerer strekningen.  Foto: Dennis Bjerring

nyheter

Alvin Mortensen og kona har holdt til i Ugleveien i Gakori, rett ved E45 i rundt 18 års tid. I årenes løp har de både sett og hørt flere situasjoner som ikke hadde behøvd å gå så bra som de gjorde.