Med dagens tempo er hele Altas befolkning fullvaksinert i mars 2023

Ordføreren håper et betydelig større antall vaksiner kommer i tiden framover.

Vaksineringen av befolkningen i Alta har gått trått, og kommunen ligger blant de aller nederste på de nasjonale oversiktene.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Vaksineringen i Norge og i EU går tregere enn i land vi liker å sammenligne oss med, og blant de nederste på den norske lista er Alta (9. nederst på totale doser på VGs oversikt), med Kautokeino på en klar jumboplass.