– Det handler ikke om vi er finnmarkinger eller ikke

Direktør i Alta næringsforening Kjetil Kristensen mener debatten om reversering av storfylket er kommet skjevt ut.

Direktør i Alta næringsforening, Kjetil Kristensen, mener debatten om en oppløsning av storfylket er kommet skjevt ut og støtter ikke en oppsplitting av Troms og Finnmark.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Odd Erling Mikalsen i Alta FrP har den siste tiden frontet debatten om at Alta kommune nødvendigvis ikke må tilhøre Finnmark dersom sammenslåinga mellom fylkene Troms og Finnmark skal reverseres. Skulle det gå mot en oppløsning av storfylket, mener Mikalsen at Alta bør bli en del av Troms fylke og begrunner dette blant annet med bedre økonomi gamle i Troms fylkeskommune. Til NRK fastholder Mikalsen at FrP først og fremst vil avvikle hele fylkeskommunen.