Snart bankes arealplanen gjennom:

Her bygges det boliger mot 2040

Etter fire år med planlegging skal Altas framtid tuftes på at 80 prosent av årlig boligbygging skal finne sted i sentral-Alta.
nyheter

I samarbeid med arealplanlegger Veslemøy Grindvik kan vi presentere forslaget til framtidig boligstruktur. Kartet Grindvik har utarbeidet for Altaposten gir en god oversikt, og Altaposten har brukt mange timer på å gå gjennom forslaget til arealplan for å lage en oversikt over hva som ligger inne i de gule feltene i planen.