Legger ned fôringssentral:

– Ber om at avgjørelsen revurderes

Ordfører Monica Nielsen reagerer kraftig på at NRS legger ned fôringssentralen i Alta.

– Vi kan ikke bestemme, men det er viktig å si at vi ikke synes dette er greit, sier Monica Nielsen, her med ringvirkningsanalysen fra 2019. (Arkivfoto)   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Nedleggelsen betyr at åtte årsverk blir borte fra Kunnskapsparken i Alta. Det liker Alta-ordføreren dårlig.