Fra i år er du din egen pensjonssjef

Målet med omleggingen er at folk skal få mer kontroll med sin egen kommende pensjon.

Bjørn-Helge Andreassen, Bodil Ellingsen og Lill-Ann Lund Nilsen tror ordningen med egen pensjonskonto vil gjøre det lettere for folk å ha oversikt.   Foto: Kita Eilertsen

nyheter

1. februar får alle arbeidstakere med innskuddsbasert pensjon en egen pensjonskonto. Man skal også kunne finne sine gamle pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Og – man vil sannsynligvis bli sine egne pensjonseksperter også. Med tiden.