Innbyggerne advarer mot skolevei på E45 uten gangsti og lys

De siste par hundre meterne fra Skillemo til Øvre Alta på E45, er fri for gang-og sykkesti.

På de siste par hundre meterne ned mot Øvre Alta skole er det ingen gang- og sykkelvei eller gatelys.  Foto: Dennis Bjerring

nyheter

Advarsler har så langt prellet av, men i høst- og vintermørket oppstår det livsfarlige situasjoner. Ved Skillemo er det kommet på plass en flott gang-og sykkelsti som gagner innbyggerne i nærområdet godt, men den siste strekningen på 300 meter ned til skolen står fortsatt uten gatelys og gangvei.