Dette tjener toppene i Finnmarks­sykehuset

Helsetoppene har til smør i grøten, og den som økonomisk kommer best ut er direktøren i Finnmarkssykehuset fulgt av klinikksjefen for Samisk helsepark.

Administrerende direktør Siri Tau Ursin som her holder foredrag om Finnmarkssykehuset, er som sjef naturlig nok best betalt med 1,615,687 kroner i skattbar inntekt i 2019.  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

nyheter

Administrerende direktør Siri Tau Ursin er som sjef naturlig nok best betalt i Finnmarkssykehusets administrative ledd med 1,615,687 kroner i skattbar inntekt i 2019. Ursin ble ansatt sommeren 2020 i Finnmarkssykehuset, og både årsinntekt og formue er derfor ikke et resultat av det hun har fått med seg fra landets nordligste helseforetak.