Markerte uniformens dag: – Ønsker å vise at vi faktisk er her

Johan Johansen Eira og Thomas Katten Gladsø bærer HV-uniformen med stolthet, fredag fikk de ta den med på jobb.

Johan Johansen Eira er seniorrådgiveri Bufetat region nord, men også områdesjef for Heimevernet i Alta. – Jeg synes det er en viktig jobb, og så er det litt artig å gjøre noe annet hverdagen.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Fredag 4. desember ble for første gang Uniformens dag arrangert i Heimevernet. Dette fordi man ønsker å synliggjøre hva HV er og hvilke personer som utgjør det.