Budsjett 2021:

– Skolegrep kan allerede tas nå og frigjøre seks millioner kr

– Dette kan vi gjøre uten dramatiske endringer i struktur eller vraking av nærskoleprinsippet, hevder Høyres gruppeleder.

Gruppeleder Alex Bjørkmann i Alta Høyre tror det er mulig å spare seks millioner kroner årlig på å samordne sentrumsskolene, noe som også er sentralt i Høyres budsjettforslag og forslag til økonomiplan.,  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Gruppeleder Alex Bjørkmann peker på at Høyre vil frigjøre penger gjennom effektivisering og omstrukturering, ikke minst innenfor skolesektoren. Samtidig peker Bjørkmann på at partiet er opptatt å ruste skolen for nye utfordringer.