Sier nei til fritt skolevalg

Nyheten om at kunnskapsministeren vil pålegge fylkene fritt skolevalg på videregående, tas dårlig imot av fylkesråden for utdanning.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde.   Foto: Lars Åke Andersen

nyheter

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil pålegge fylkene å innføre fritt skolevalg på videregående skoler. Nå får hun svar på tiltale fra fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde (SV).

– Det største problemet er selvsagt følgene av regjeringens skolepolitikk som de nå vil tvinge ned over fylkene igjen, men jeg må si at jeg også har latt meg provosere av at man bruker begrepet «fritt skolevalg» som tilslører hva det egentlig handler om. For de aller fleste elevene er det ikke frihet i dette forslaget, men et tvungent karakterbasert opptak der elevene med svakest karakterer ikke på noen måte kan velge fritt, sier Bjarne Rohde.

Regjeringen ved kunnskapsminister Guri Melby (V) sendte søndag ut en pressemelding der de igjen tar fram forslaget fra sist vinter om å pålegge fylkene fritt skolevalg.

Fylkestinget i Troms og Finnmark var i en høringsuttalelse i desember i fjor svært kritisk til regjeringens forslag. Nå er fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), fortsatt like uenig med regjeringens forslag. SV, både nasjonalt og i Troms og Finnmark, mener at alle skal ha rett til å gå på sin nærskole. Det er en rekke svært gode grunner til å bevare nærskolen.

– Den viktigste årsaken er hensynet til elevene, mener fylkesråden i Troms og Finnmark.

– Ikke fritt for alle

Han mener at skolevalget ikke er fritt før det er fritt for alle.

– Hvor er friheten til de som ikke får plass på nærskolen sin og må flytte ut hjemmefra som 15-16-åringer i regjeringens «frie skolevalg»? Regjeringen ser på dette som en slags konkurranse, at karakterbasert opptak skal motivere elevene, men realiteten er den at svært mange elever legger ned stor innsats selv om det ikke alltid gir toppkarakterer, mener han.

Rohde viser til at Regjeringen snakker om valgfrihet mens de strammer grepet om distriktene.

– Det er nok å nevne tvangssammenslåing av fylker og den såkalte «nærpolitireformen», sier Rohde.

Opptatt av distriktene

Selv om eleven står i sentrum, er fylkesrådet også opptatt av viktigheten av distriktsskolene i lokalsamfunnene. Han tror at slik karakterbasert konkurranse kunne føre til at tilbud i distriktene må legges ned. Men distriktsskolene bidrar til at både distriktsungdom og byungdom får muligheten til å bo hjemme mens de går på videregående skole.

– En distriktsskole sørger også for kompetansearbeidsplasser i distriktene. Det å sende 16-åringen på hybel i distrikter der veiene kan være stengt store deler av vinteren, flyplasser stengt og jernbane ikke finnes, er langt fra optimalt. Valgfrihet betyr at det skal gå an å velge nærskole for alle, avslutter fylkesråd Bjarne Rohde (SV).