– Trygghetsalarmer er avgjørende for at eldre kan bo hjemme

Som pårørende oppdaget Rut Olsen at det er manko og venteliste på slikt utstyr i kommunen.

Rut Olsen var sikker på at Alta kommune hadde trygghetsalarmer i beredskap.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Rut Olsen (FrP) har vært kommunepolitiker i Alta kommune i 16 år og var sikker på at kommunen hadde tilstrekkelig med trygghetsalarmer på plass. Når hun nå opplever å være pårørende har hun oppdaget at dette slett ikke er tilfelle.