– Burde blitt behandlet på fylkestinget

– Angår alle finnmarkinger.

Rut Olsen (Frp).  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Fylketingspolitiker Rut Olsen (Frp) er kritisk til at ikke høringsforslaget i forbindelse med rettigheter i Karasjok blir behandlet av fylkestinget.

–  Dette er en stor sak som faktisk angår alle finnmarkinger, og ikke fem i fylkesrådet, hvor tre av fylkesrådet er fra gamle Troms, og to av tre er permitterte sametingspolitikere, påpeker Olsen, som selv er vararepresentant i Fefo, utpekt av fylkestinget.

Frist på mandag

Tre av fem i Finnmarkskommisjonen kom fram til at innbyggerne i Karasjok har kollektive eierrettigheter. Fefo-direktør ber eget styre om at denne saken behandles rettslig og saken er nå på høring. Fristen går ut mandag og saken skal behandles i Fefo-styret 25. november.

Olsen mener det er viktig at politikere, organisasjoner og folk flest sender inne høringsinnspill.

– Det hadde vært fullt mulig å behandle dette i fylketinget, for eksempel på Teams, sier Olsen, som ikke legger skjul på at hun er bekymret for hva dommen betyr for Finnmark.

– Vi var mange som advarte mot et forvaltningsmessig lappeteppe og at allmennsretten blir skadelidende av en slik forvaltning, sier Olsen.

Blir ikke tid

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Ballo fastslår i sitt svar til Olsen at det blir tynt med tid, ettersom saken skal behandles 25. november.

– Saken rekker derfor ikke å komme til fylkestinget i desember. Fylkesrådet vurderer om de skal avgi høringsuttalelse i saken, heter det, og tilføyer.

– Det som ligger i substituttene, er at dersom Fefo styret er delt i saken, må saken opp i Fylkestinget til behandling.