Meldte at ingen femteklassinger i Kautokeino kan lese. Det stemmer ikke helt...

I rapporten «Kommunebilde for Kautokeino» hevder fylkesmannen at ingen 5. klassinger i Kautokeino kan lese.

Kautokeino barneskole.  Foto: Arkivfoto/ Sara Beate Eira Persson

nyheter

Under sentrale nøkkeltall i «Kommunebilde for Guovdageaidnu Kautokeino kommune 2020» er status listet opp og her kan vi lese at 100 prosent av nasjonale prøver på 5. trinn viser mestringsnivå 1 (laveste scoore) i lesing. I resten av Finnmark ligger 25,5 prosent av 5. klassingene på dette nivået. (Nasjonalt 23 prosent). Ifølge Guovdageainnu Lagasradio (GLR) har dette skapt svært sterke reaksjoner i kommuneledelsen.