– Digitalt fylkesting svekker den politiske debatten

– Praksisen med digitale møter er hemmende for den politiske prosessen, og kan aldri erstatte personlig kontakt og dialog, mener Kristen Albert Ellingsen (H).

– Jeg føler jeg får ikke utøvd mine politiske forpliktelser og mitt politiske verv på denne måten, sier Kristen Albert Ellingsen som heller vil reise på fylkestingsmøte enn å følge det fra Alta. (arkivfoto)   Foto: Magne Ek

nyheter

– Vi burde hatt fysisk møte. Vi er jo bare 60-70 stykker, og det er nesten ingen smittede. Jeg er betenkt over at vi ikke kan ha tradisjonelle fylkesting med personlig oppmøte. Digitalt fylkesting passiviserer oss og kan gi negative konsekvenser, sier Ellingsen.

I neste uke er det et nytt fylkesting i Troms og Finnmark som skal gjennomføres digitalt. Ellingsen er betenkt av flere grunner. Han mener anbefalingene går på ikke flere enn 200 deltakere, mens de på fylkestingsmøtet ville vært langt under 100 til stede, inkludert administrasjonen.

– Vi er i et område med svært lave smittetall, slår han fast.

Troms og Finnmark fylkesting etter en votering i mars i år, før landet ble koronastengt.  

– Digitale møter svekker prosessen

Han forteller hvordan digitale møter gjør at arbeidet blir koordinert i partigruppene, men i mindre grad mellom de ulike partiene. Praksisen med digitale møter er hemmende for den politiske prosessen, og kan aldri erstatte den personlige kontakten og dialogen. Hadde fylkestingene bare dreid seg om å stemme over fylkesrådets innstillinger hadde møteformen vært grei, men mange har større ambisjoner enn det med sin deltagelse i fylkespolitikken, mener han.

– Jeg er veldig kritisk til dette fordi jeg føler det svekker den politiske debatten. Vi blir sittende mye mer passiv enn på fysiske fylkesting. Der er vi aktivt ute og søker støtte i andre partier, og skaper gode politiske prosesser, enighet og kompromisser. Dette blir mye vanskeligere når vi er spredd over to fylker, sier han, og legger til:

– Det er ikke bare å stikke over til Venstre og Nordkalottfolket og høre om vi kan bli enige om ei formulering, slår han fast.

Ellingsen mener digitalt fylkesting både svekker de politiske prosessene, og at resultatet blir at det også svekker de demokratiske prosessene. Han frykter at de politiske diskusjonene blir dårligere.

– Men hvorfor er det ikke fysiske møter?

– Det er jo på grunn av koronasituasjonen. Men når man ser på retningslinjene og anbefalingene fra Helsedirektoratet, sier de at man kan være 200 på et arrangement. Vel, vi er langt under 100, slår han fast.

Høyre vil forsøke å møtes

Ellingsen har forsøkt å ta dette opp med forretningsutvalget som har bestemt at møtet skal være digitalt.

– Vi i Høyre håper på å få muligheten til å møtes fysisk bare oss, så får vi i hvert fall forankret saker godt i egen gruppe, og blir flere som kan kontakte de andre gruppene, sier Kristen Albert Ellingsen.