– Det er bekymringsfullt at barn med nedsatt hørsel ikke har høreapparat

Foreldre trenger mer informasjon om hvilke rettigheter de har og hvilke hjelpemidler de har krav på.

Hørselshemmedes Landsforbund erfarer jevnlig at foreldre tar kontakt fordi de ikke får den behandlingen og oppfølgingen de har krav på.   Foto: illustrasjonsfoto/HLF

nyheter

Eirin Monsen er såkalt likeperson for foreldre til barn med høreapparat. Det betyr at hun ikke en fagperson, men har erfaringer som pårørende og har fått opplæring.