Ex-kvalitetssjef frikjente sin tidligere arbeidsgiver

Fylkeslege Anne Grethe Olsen slo fast at dødsfallet til Kirsten Jonas ikke var et «avvik fra god praksis».

Anne Grethe Olsen gikk rett fra å være kvalitets- og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset til å «frikjenne» sin tidligere arbeidsgiver Finnmarkssykehuset i saken med feilbehandlingen av Kirsten Jonas. Fylkesleget hadde kun vært noen måneder i jobb da hun fikk tilsynssaken på sitt bord.  Foto: Fylkesmannen i Finnmark

nyheter

Fra alle hold bekreftes det at Kirsten Jonas ble satt på intravenøs antibiotika som det i følgeskriv til Hammerfest sykehus ved innlegging slo fast at hun var allergisk mot. Etter kort tid falt hun om livløs, og lot seg ikke gjenopplive. Til tross for dette konkluderer Fylkeslegen for Troms og Finnmark med at det ikke har funnet sted noe som utgjør et «avvik fra god praksis». Konklusjonen står fylkeslege Anne Grethe Olsen ansvarlig for. Hun var kun måneder før dødsfallet kvalitets- og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset.