Her vil de bygge hotell og opp mot 200 hytter

Jansnes kan bli gjort om til konferansehotell med opp mot 120 rom, flankert av 150-200 små hytter og flere saunaanlegg.
nyheter

Det er i alle fall ideen til eierne av PNH Kapital AS, Vegard Berge Uglebakken (Nord Konsulent AS) og Morten Ek/Tone Reinholdtsen Ek (Pritex Team AS). De har fattet interesse for det naturskjønne området i Talvik, og ser et stort potensial for et reiselivsanlegg her. Nå er de i gang med å få kommunen til å droppe planene om boligtomter, og heller se verdien i deres turistsatsing.