Voldsdømt mann fra Loppa holdes i varetekt

Den 30. juni 2020 ble mannen i 60-årene dømt til fengsel i to år for å ha slått sin tidligere samboer gjennom flere år.

Alta tingrett  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Alta tingrett vedtok fortsatt varetektsfengling for voldsdømt mann.

Påtalemyndigheten hadde bedt om rettens kjennelse til fortsatt varetektsfengsling i inntil fire uker, til 28. august klokka 15.00, noe retten vedtok. Fengslingen kommer i påvente av at lagmannsretten skal avgjøre ankespørsmål.Mannen ble den 30. juni dømt av Alta tingrett for å ha mishandlet og krenket samboeren over en periode på drøyt fire år, fra 2015 til 2019.

Dommen ble påklaget til lagmannsretten, som ennå ikke har tatt stilling til om anken skal behandles.

Mannen har vært varetektsfengslet frem til 29. juli. Også kjennelsen om varetektsfengsling ble påanket til Hålogaland lagmannsrett, som forkastet denne anken.