Ny næringstomt i Bukta til salgs for 15 millioner kroner

Alta kommune selger tre tidligere boligeiendommer som næringseiendom i Bukta.
nyheter

Det er Altaveien 183, 185 og 189 som er omregulert til næringsformål i området Bukta industri og kommunikasjonsområde.