Sikrer Høgtun skole bedre mot brann

Kommunestyret i Loppa har gått inn for å oppgradere brannanlegget samt det elektriske anlegget ved Høgtun skole.

Kommunestyret i Loppa har vedtatt å oppgradere brannalarmanlegget og el-anlegget på Høgtun skole.  Foto: Torill Josefsen

nyheter

Bakgrunn for vedtaket er at dagens brannalarmanlegg ikke tilfredsstiller dagens standard og krav til utførelse.