Utlendinger bortvist fra Finnmark

To utenlandske statsborgere hadde trosset innreisereglene i Norge.

(Illustrasjonsbilde)   Foto: Arkiv

nyheter

Onsdag formiddag ble to utenlandske statsborgere stoppet av politiet i Tana. Utlendingene hadde ikke lovlig opphold i Norge, i henhold til covid-19 reglene. De ble bortvist fra landet.