Kommunestyret:

Alex lei av å vente – ville ha alternativ til Vefik nå

Kommunestyret ga Vefik ett års «prøvetid».

Alex Bjørkmann og opposisjonen ville ha utredet konsekvenser og muligheter ved å gå ut av Vefik og da i praksis inn i KomRev Nord. Bjørkmann og opposisjonen bestående av Høyre, Venstre og KrF ble stemt ned.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Bakgrunnen er en henvendelse fra kontrollutvalget i Alta kommune, der de i sterke ordelag gjør det klart at Vefik – Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – ikke klarer å oppfylle oppgaven med å kontrollere at forvaltningen skjer i tråd med politiske vedtak og behandling.