Skoletallene: – Det er gjort mye riktig

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall elever som fullfører og består videregående skole i Finnmark øker.

SAMMENSATT PROBLEM: Inger Persen har de siste ti årene som rektor jobbet hardt for å øke fullføringsprosenten ved skolen. Hun tror mye av problematikken ligger i historie, holdninger og kultur.   Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

– Dette viser at det er gjort mye riktig på opplæringsfeltet i Troms og Finnmark de siste årene. Jobben framover blir å legge til rette for at framgangen kan fortsette, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV) i pressemeldingen.