Vil verne hurtigbåtrutene – men ferga til Årøya skal bort

Mens båtrutene ellers skal utredes før noe skjer, har politikerne bestemt seg for å gjøre det omvendt på Årøya.

Det er hurtigbåten MS Årøy som skal settes inn i trafikk til Årøya. (Her i Bergsfjord).   Foto: Lars Engerengen

nyheter

Torsdag kveld ble gruppelederne i Ap, SV og Sp i Troms og Finnmark enige om å avvente endring i hurtigbåtrutene. Ingen kutt iverksettes før prosessen er ferdig. Men mens omlegging av hurtigbåtrutene er satt på vent inntil konsekvensene er utredet, har samarbeidspartiene ikke sagt samme om fergesambandet til Årøya, mellom Mikkelsby og Kongshus. Det skal igangsettes en inkluderende prosess der dialog med de enkelte kommunene blir sentralt.