Tror ikke det blir så stor flom som fryktet: – Vi har vært heldige hittil

...men fortsatt er det altfor tidlig å avblåse faren.

Magasinet bak Alta-dammen, Virdnejavri, er ikke spesielt stort, og vil raskt fylles ved en flom. Likevel har Statkraft tappet ned for å prøve å ta av den aller verste flomtoppen.  Foto: Altaposten

nyheter

Til tross for at det fortsatt er mye som kan gå galt, da det ennå ligger store mengder snø i fjellet og venter på å smelte, konstaterer både kraftverksdirektør Ole Christian Povenius i Statkraft og distriktsingeniør Anders Bjordal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det så langt har vært en snill vårsmelting i Altaelva.