– Ansatte, elever og innhold det viktigste

Høyre mener at svaret på dagens utfordring ikke er å bevare gamle strukturer og måter å drive videregående opplæring på.

– For Høyre vil alltid ansatte, elever og innholdet i skolen være det viktigste, og ikke strukturerer som er definert for flere titalls år siden, sier fylkestingsrepresentant Kristen Albert Ellingsen (H).   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Den økonomiske situasjonen i den nye fylkeskommunen beskrives av fylkesrådet som utfordrende. Fylkesrådet forklarer situasjonen lang på vei når de henviser til at «… tjenestetilbudet er ikke tilpasset de gjeldene økonomiske rammebetingelsene», samtidig som det flere steder, mer eller mindre direkte, henvises til manglende vilje og evne i tidligere Finnmark fylkeskommune til å ta innover seg den økonomiske virkeligheten de var en del av.