Kan ha fått advarsel fem dager i forveien: Ble varslet om ras i samme område

– Vi skal være ydmyke, vi har fått en henvendelse noen dager før det skjer et kvikkleireskred. Vi skal derfor evaluere hele saken og se om vi kanskje skulle reagert annerledes på fredag.

Distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE.  Foto: Freddy Ludvik Larsen

nyheter

Ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) måtte distriktsingeniør Anders Bjordal slippe jobben med den pågående flommen i Altaelva for å rette fokuset mot Kråkenes. Det dramatiske Kvikkleireskredet onsdag ettermiddag har krevd alt fokus.