Hit er det forbudt å dra nå

Sperret av hele Kråknes av frykt for nye ras.

Alta kommune har på sine nettsider klargjort hvor det er ferdselsforbud. Hele området nord for E6 er som kartet viser sperret for allmenn ferdsel.  Foto: Alta kommune / Freddy Ludvik Larsen

nyheter

I etterkant av kvikkleireskredet i Kråknes ble hele området sperret av etter ordre fra politiet. Politisperringen som ble satt opp et stykke inn mot Melsvika ble i etterkant trukket enda lengre ut mot E6, av frykt for nye ras.