– Flytter mer makt til urbane strøk

Senterpartiet mener anbefaling til ny valglov vil svekke distriktene.

Finnmark senterparti mener anbefalinger til ny valglov vil bidra til økt sentralisering av makten: – En svekkelse av maktfordelingen i landet, skriver fylkesleder og stortingsrepresentant Geir Iversen.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Denne uken leverte valglovutvalget sine anbefalinger om ny valglov til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Flertallet i utvalget mener at valgkretsene skal følge de gamle fylkesgrensene som var gjeldende før regionreformen. I forslaget foreslås det også å ta bort valgkretsenes geografiske størrelse (arealfaktoren) ut av beregningen og istedet kun regne ut fra innbyggertall.