– Vi behandler noen entreprenører som kriminelle mens Jaro skal få gjøre som de vil. Det går ikke an!

Jørn Suhr er hoderystende oppgitt over politikere og byråkrater som med åpne øyne driver med det han mener er «ekstrem forskjellsbehandling».

Jørn Suhr (Sp) vil ikke være med på å la Jaro vokse over den kommunale parsellen og videre inn på naobeiendommen. Argumentene mot er så mange at politikerne må si nei til industriaktørens ønsker, mener han.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Mandag gikk hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø inn for å si ja til å slippe Jaro AS over «den grønne linje» og inn i det LNFR-regulerte området selskapet kjøpte i 2018 for 13 millioner fra selskapets tidligere styreleder Bjørnar Leistad og Hanne Rosenberg.