– Allerede nå bruker de cirka 6,5 millioner mer på barnehager enn det Staten antar at man har behov for

Kautokeino bruker 8 millioner mer på barnehager enn Karasjok.

Seniorkonsulent i KS, Håvard Moe, fastslår at Kautokeinos måte å drive barnehage på er svært kostbar.   Foto: Altaposten/KS

nyheter