UiT avlyser ordinær studentutveksling høstsemesteret 2020

– Dagens situasjon er usikker og vi mener at det er en for stor risiko å tilrettelegge for utveksling, sier rektor Anne Husebekk ved UiT.

Målet er at UiT våren 2021 kan ønske utvekslingsstudenter velkommen, og at studenter igjen kan reise på studieopphold utenlands i følge rektor Anne Husebekk.  Foto: Jørn Berger-Nyvoll

nyheter

Smittesituasjonen er svært usikker, og UiT velger å se mot våren 2021 når det gjelder studentutveksling og finner det nødvendig å avlyse ordinær fysisk studentutveksling høsten 2020.