Uenige om skolebygg til 320 millioner:– Bestillingen har fra starten av vært en ny grunnskole og ikke et flerbrukshus

Politikerne i Kautokeino er enige om å bygge ny grunnskole. Men uenige om innholdet.

Hovedutvalgsleder Ante Bals (H) mener det er mulig å skape liv i sentrum uten at skolen fylles med flere aktiviteter.   Foto: Johan Mathis Gaup

nyheter

Det var i 2015 når Arbeiderpartiet overtok makta i Kautokeino sammen med Flyttsamelista, at kommunestyret igangsatte arbeidet med å få bygget ny og etterlengtet barne- og ungdomskole i Kautokeino.