Frilufts­ungdommer gikk videre til NM

Idrettselevene skal kjempe i kategorien «Beste Verdiskapningspotensial».

Friluftsdagene UB har som visjon å vekke friluftsinteressen hos barn, og består av Ida Krempig, Sunniva Tunheim, Maria Skavdal, Sigrid Killi, Michael Vidjeland Bjerk og Marius Nordholm.  Foto: Friluftsdagene UB

nyheter

Friluftsdagene UB er en ungdomsbedrift bestående av idrettselever på vg2. De ansatte heter Ida Krempig, Sunniva Tunheim, Maria Skavdal, Sigrid Killi, Michael Vidjeland Bjerk og Marius Nordholm.