Håper Helse Nord-styret vil lytte og kreve ROS-analyse

Legeforeningen frykter at knappe budsjetter og kutt gir et sykehus som ikke møter framtidens behov, og som rammer både pasienttilbud og ansattes arbeidsforhold.

Styret i Helse Nord møtes onsdag for å blant annet diskutere Thoralf Enges bekymringsmelding.  Foto: Anne May Knudsen, Helse Nord

nyheter

Altaposten har sendt flere spørsmål til Thoralf Enge i Overlegeforeningen i anledning at han påpeker at sykehuset blir opp mot 100 rom for lite.