– Vi ber folk om ikke å komme til den russiske soldats grav

1.maikomiteen oppfordrer folk til å holde seg hjemme 1.mai, men logget på Facebook.

Dersom noe kommer til den russiske soldats grav bes de om å holde avstand. Her fra et tidligere arrangement.  Foto: Hanne Larsen

nyheter