Tror få ordninger treffer bedre enn kontantstøtta

Håndsrekningen fra staten er kjærkommen for mange bedriftseiere.

Banksjef Veronica Nilsen forteller at mange bedrifter har valgt å søke om "kontantstøtte" fra myndighetene.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Norges «lockdown» i forbindelse med koronapandemien 12. mars har rammet hardt og bredt i næringslivet landet over. Selv om enkelte bransjer er mye hardere rammet enn andre, er det jevnt over tunge tider med til dels stort omsetningsfall det meldes om.