Kvensk undervisning lavt i kurs blant Altas elever

Per nå er det ingen elever som har søkt kvensk som andrespråk, forteller Tove Kristensen Knudsen i Alta kommune.

Alta kommune sier det ikke er noen elever i kommunen som har søkt om undervisning i kvensk.  Foto: Hege E. Johansen

nyheter

I disse dager søker Alta kommune etter en finsklærer i 100% stilling. I stillingsannonsen er en av kvalifikasjonene at en skal beherske finsk skriftlig og muntlig. Det kvenske var ikke nevnt til tross for at den nye versjonen av læreplanen for Kvensk eller finsk som andrespråk (KEF01‑01) innføres i grunnskolen fra 1. august. Tidligere har læreplanens navn vært «Finsk som andrespråk». På spørsmål om det var en forglemmelse at det kvenske ikke var nevnt i stillingsannonsen, svarer Tove Kristensen Knudsen, som er skolefaglig ansvarlig i Alta kommune, dette: