Fylkesmannen presiserer: – Har ingen synspunkter på sykehusstrukturen

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

I en artikkel på altaposten.no publisert onsdag ettermiddag med tittel «Utelukker ikke at korona-evaluering kan gi nye svar om sykehusstruktur» fremgikk det at fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker «ønsker fakta fra «korona-evalueringen» på bordet før hun tar stilling til sykehusspørsmålet».


Utelukker ikke at korona-evaluering kan gi nye svar om sykehusstruktur

Mens Helse Nord avviser akuttjenester i Alta uansett hva korona-evalueringen måtte vise, vil fylkesmannen ha svarene på bordet først.


Her mener fylkesmannen hun er tillagt meninger hun ikke har i saken.

– Fylkesmannen har ingen rolle i tilknytning til sykehusstruktur og dermed ingen synspunkter på dette, heter det i en mail fra Fylkesmannen.

Bakgrunnen for Altapostens vinkling var svaret som ble gitt på spørsmålet: «Vil det være aktuelt for fylkesmannen å be om at helseforetakene / helsemyndighetene også ser på organiseringen av sykehustjenester (intensiv/akuttjenester) i en slik evaluering?»

I svaret som ble gitt skriftlig og gjengitt i sin helhet het det:

«Fylkesmannen vil melde inn det vi opplever både av styrker og svakheter ved helsetjenesten vår under en slik krise, og da blir erfaringene fra kommuner uten sykehus en del av dette. Det er evalueringen og tilbakemeldingene i seg selv, i etterkant av krisen, som vil danne grunnlaget for om man bør se på organiseringen av spesialisthelsetjenesten»

Det nye svaret fra Fylkesmannen er:

«Sykehusstruktur avgjøres nasjonalt og Fylkesmannen har ingen rolle i dette spørsmålet. Fylkesmannen vil melde inn det vi opplever både av styrker og svakheter ved helsetjenesten vår under en slik krise, og da blir erfaringene fra kommuner uten sykehus en del av dette. På generelt grunnlag, er det evalueringer og tilbakemeldinger i seg selv, i etterkant av kriser, som danner grunnlaget for om man bør se på organiseringen av spesialisthelsetjenesten. Her forholder vi oss til overordna myndigheter».