Utelukker ikke at korona-evaluering kan gi nye svar om sykehusstruktur

Mens Helse Nord avviser akuttjenester i Alta uansett hva korona-evalueringen måtte vise, vil fylkesmannen ha svarene på bordet først.

Elisabeth Aspaker, Fylkesmann i Troms. Foto: Marius Fiskum  Foto: Marius Fiskum

nyheter