Helseberedskap over kommunegrensene

Alta og Loppa kommuner samarbeider om helseberedskapen i distriktene.

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo i Loppa kommune samarbeider med Alta kommune om helseberedskapen i distriktene.  Foto: Anne-Mari Aalberg

nyheter

Kommuneoverlegen i Loppa, Olav Gunnar Ballo har fått verifisert samarbeidet i helseberedskapen mellom Alta og Loppa kommuner. Spesielle tider med uvær, stengte veier og flyplasser kan i noen tilfeller føre til at det kun er Legeskyssbåten i Loppa som kan brukes til utrykning og frakt av pasienter.